Aktuality

Dikuse odborníků k utěsnění úniku z potrubí pomocí sady OrtoKit UP

Přednáška s ukázkou na konferenci údržbářů

Zúčastnili jsme se konferenčního semináře „Údržba pro TOP manažery 2022“, konané 27/4 – 28/4/2022 v Konferenčním centru Akademie věd na zámku Liblice. Konferenci pořádala Česká společnost pro údržbu. Autory přednášky „Řešení údržby a oprav s využitím kompozitních materiálů / Bezabrazivní ruční nářadí pro přípravy povrchů“ a byli Ing. Vojtěch Jaška a Ing. Vojtěch Ort. Ukázky technologie zastavení úniku a utěsnění potrubí pod tlakem jsme převedli několikrát, což vždy vzbudilo zájem přítomných, předvedli jsme pomocí sad OrtoKit UP a OrtoKit QuickFix.

Číst více
OrtoKit QuickFix pro utěsnění úniků

Videonávod pro OrtoKit QuickFix

Videonávod pro sady OrtoKit QuickFix. Rychlá, jednoduchá a cenově atraktivní oprava potrubí pod tlakem až 4 bar při aktivním úniku média, které nelze jinak odstavit. Po krátké opravě a vytvrzení tmelu je možno potrubí opět natlakovat a provozovat až do tlaku 8 bar. Varianta OrtoKit QuickFix HT (HT = High Temperature, tj. tepelně odolná) obsahuje odolnější výplňový tmel pro provozní teploty až do 220 °C. Více na stránce OrtoKit QuickFix.

Číst více
Šťastný a bezpečný 2022

Šťastný a bezpečný rok 2022!

Dovolujeme si Vám popřát vše nejlepší do nadcházejícího svátečního období a do celého roku 2022 — ať je ten rok opět o něco lepší, než roky předchozí. Hodně lásky, zdraví a štěstí našim zákazníkům, dodavatelům a přátelům, celé Ortodroma rodině.

Číst více
OrtoKit UP video pro utěsnění úniků

Videonávod pro OrtoKit UP

Prohlédněte si videonávod pro OrtoKit UP. Opravná kompozitní bandáž OrtoKit UP (UP = Under Pressure, tj. oprava pod tlakem) je určena k rychlé opravě trhlin a netěsností na potrubí s nízkým tlakem (do 4 bar) a provozní teplotou do 130 °C. Varianta OrtoKit UP HT (HT = High Temperature, tj. tepelně odolná) obsahuje odolnější výplňový tmel a je určena pro provozní teploty až do 250 °C. Obě sady mohou být použity k opravě netěsností u odtlakovaného potrubí (provozní tlak do 30 bar). Základem bandáže je polyuretanovou pryskyřicí předimpregnovaná páska vyztužená skleněnými vlákny. Více na stránce výrobku.

Číst více
pour féliciter 2021

Na šťastný nový rok 2021!

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a budeme se opět těšit na setkání v roce příštím. Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku. Připijte si s námi na šťastný rok 2021!

Číst více
Instruktážní video: asfaltová izolace Kebu

On-line školení asfaltové páskové izolace Kebu

I společnost Ortodroma se zapojila do distanční výuky klientů společnosti. Pro klienta, který chtěl proškolit některé své montážní pracovníky v pracovním postupu při aplikaci asfaltové izolace Kebu, jsme připravili instruktážní video. Je umístěno na youtube, má délku cca 25 minut. Video uvádí stručnou charakteristiku izolačního systému, aplikační postup, zabývá se i bezpečností práce, ochrannými pomůckami, zásadami pro skladování a přepravu a dostupnou dokumentací. Součástí videa je i stručná charakteristika některých dalších námi dodávaných antikorozních řešení. Jsme bohatší o novou zkušenost a je možné, že se k natáčení podobných instruktážních videonahrávek vrátíme,…

Číst více
Bristle Blaster na trubce

Distribuujeme Bristle Blaster, jedinečný nástroj pro přípravu povrchu srovnatelnou s abrazivním otryskáním

Společnost Ortodroma, s.r.o. se stala autorizovaným dovozcem a distributorem německé společnosti MONTI – Werkzeuge GmbH, která již od roku 1987 vyvíjí průkopnické patentované technologie pro přípravu povrchu. Bestsellerem firmy Monti je nástroj Bristle Blaster, jedinečný nástroj pro přípravu povrchu srovnatelnou s abrazivním otryskáním, a to až na stupeň čistoty Sa 2½ či Sa 3 dle normy ISO 8501-1. Při použití nástroje Bristle Blaster ovšem odpadá nutnost odstraňování abrazivního média, speciálních obleků, kompresoru, technologie je pohotová, s minimem odpadu (jen zbytky rzi a odstraňovaných povlaků — izolace, laky, nátěry) a poskytuje řadu dalších výhod.…

Číst více
Otevřeno nonstop

Provoz společnosti nepřerušen

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o nepřerušeném provozu naší společnosti i v následujících dnech. Restriktivní opatření prodeje nařízené vládou České republiky se nevztahují na velkoobchodní činnosti. Prodej, výdej a rozvoz zboží našim zákazníkům zůstává tedy i nadále nepřerušen. V našem výdejním skladu byla přijata pouze dílčí opatření o pohybu ve výdejním prostoru – podrobnější informace bude vyvěšena u vstupu do skladu. Děkujeme za pochopení, Ortodroma, s.r.o.

Číst více
Příprava povrchu nástrojem Bristle Blaster

Bristle-Blaster jsme představili odborníkům z potrubních společností

Unikátní nástroj pro přípravu povrchu štětinovým „otryskáním“ jsme představili na odborném školení „Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany“, které pořádala Česká společnost pro svařování produktů v Hustopečích. Přednáška s praktickou ukázkou přípravy povrchu zkorodované trubky se setkala s živým zájmem účastníků z řad společností zabývajících se výstavbou a údržbou produktovodů. Přítomní odborníci se ve své většině s touto metodou přípravy povrchu setkali poprvé. Metoda „otryskání“ štětinami připraví ocelový povrch stejně kvalitně jako otryskání abrazivním médiem, ovšem bez nutnosti odstraňování a likvidace abrazivního média, speciálního obleku, čistě, jednoduše a kvalitně, a s mnohem vyšším komfortem…

Číst více
Přednáška Hustopeče Kebumat

Aplikační strojek Kebu opět vzbudil pozornost

Součástí odborného školení „Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany“ pořádaném Českou společností pro svařování produktů v Hustopečích byly i dvě přednášky o využití aplikačního strojku Kebu, dodávaného naší společností. Nejprve jsme promluvili o výběru nejvhodnějšího strojku pro aplikaci pásek a o výhodách námi zvoleného strojku Kebu. Následně Ing. Ladislav Hrbáček ze společnosti Stutak pohovořil o pozitivních zkušenostech s využitím strojku při rehabilitaci plynových potrubí DN800 a DN1000 v loňském roce. Shrnutím jeho přednášky bylo, že při dobré organizaci práce zajistí aplikace se strojkem správný přesah pásek, správné předpětí pásky, rychlejší apliakci a menší únavu…

Číst více

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432