Použití Esafe pro odstranění ropných produktů z životního prostředíPoužití Esafe pro odstranění ropných produktů z životního prostředí

ESafe

ESafe to „bio-akcelerator“, który w razie kontaktu rozkłada łańcuch węglowodorowy, typowych produktów ropopochodnych. Skażenie przemienia się w cukry proste, węgiel, minerały i wodę, które spożywane są przez drobno ustroje lub bakterie, które naturalnie występują w glebie i otoczeniu. W skutek spożywania owych frakcji skażenie zostaje zneutralizowane i wyeliminowane. Umożliwia to usunięcie produktów ropopochodnych w miejscu skażenia bez konieczności wydobywania i przewożenia odpadów niebezpiecznych do punktów recyklingu lub przetwarzania. Obniża się też punkt zapłonu produktów podczas kontaktu. Niebezpieczne wycieki ropy naftowej, oleju, oleju napędowego lub benzyny należy odpowiednio zabezpieczyć stosując preparat ESafe, co spowoduje usunięcie ryzyka zapłonu i natychmiastowe rozpoczęcie właściwej sanacji.

Karta katalogowa
ESafe
Instrukcja zastosowania
ESafe
Często zadawane pytania
ESafe: Często zadawane pytania


… rozwiązania dla twojego rurociągu

+420-723 115 432