Páska LongstikPáska Longstik

Longstik

Obustronnie klejąca taśma Longstik jest spoiwem samoprzylepnym z mody kowanego asfaltu. Taśma składa się zatem wyłącznie z samoprzylepnej warstwy przyczepnej, nie zawiera żadnej warstwy nośnej. Dostarczana jest w rolkach, włożona pomiędzy dwie warstwy silikonowego papieru oddzielającego, który stopniowo usuwany jest podczas stosowania.

Obustronnie klejąca taśma Longstik przeznaczona jest jako wypełnienie lub uszczelnienie lub też jako taśma łącząca w połączeniu z systemami niesamoprzylepnymi.

Karta katalogowa
Longstik


… rozwiązania dla twojego rurociągu

+420-723 115 432