Pipeline AccessoriesPipeline Accessories

Podpůrná sedla

Sedla k podložení potrubí procházejícího chráničkou

Pomocí těchto polyetylénových komponent mohou být upevněny velmi dlouhé trubky s médiem. Podpůrná sedla PSI jsou velikostně přizpůsobeny distančním objímkám PSI a spolehlivě zabraňují prověšení chráněné trubky a kontaktu mezi vnitřní trubkou a chráničkou, a to i když je vnitřní chráněná trubka vystavena extrémní zátěži.

Katalogový list
Podpůrná sedla

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432