Koncem listopadu jsme před padesátkou odborníků představili novinky v oblasti protikorozní ochrany. Školení bylo doprovázeno i praktickou ukázkou materiálů. Soustředili jsme se na visko-elastickou ochranu WrapidBond, butyl-kaučukové páskové systémy Kebu a petrolátové bandáže Kebu. Školení bylo organizováno v brněnské plynárně v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v plynárenství.