V dubnu 2018 vystoupil obchodně technický zástupce společnosti Ortodroma, Ing. Vojtěch Jaška, s přednáškou “Oprava, zesílení a prodloužení životnosti produktovodů kompozitními materiály” na konferenci České společnosti pro svařování produktů v Kobylí. Přednáška zaujala rozsahem problémů, které je možné kompozitními materiály řešit, množstvím případových studií a hlavně praktickou ukázkou. Při té jsme předvedli utěsnění umělého defektu na potrubí DN 200 o tlaku 4 bary použitím sady Syntho-Glass UP přímo v přednáškovém sále. Zejména praktická ukázka se setkala s pochvalným přijetím ze strany přítomných odborníků. Nabízíme celou řadu řešení problémů s integritou potrubí — jejich…