FAQ – Často kladené otázky

Kategorie: Tepelně smrštitelné materiály

Pro ochranu kolen, ohybů, přechodů a tvarovek jsme zvyklí používat tepelně smrštitelné pásky Canusa HCA. Jaké jsou výhody Vámi nově dodávaných tepelně smrštitelných pásek Kebu C-50?

Tepelně smrštitelná páska Kebu C-50Nosná vrstva tepelně smrštitelných pásek Kebu C-50 vyniká vysokou odolností proti roztržení a vůči přehřátí při aplikaci otevřeným plamenem. Díky své viskozitě při vysokých teplotách jsou povlaky s butyl-kaučukem lepší než běžná tavná lepidla, např. pásek Canusa HCA. Butyl-kaučuk se netaví, ale měkne, takže za tepla a pod tlakem smršťování nosné vrstvy proudí a vniká do dutin. Materiál tak zabraňuje vzniku dutin, namísto aby je vytvářel. Na rozdíl od pásek Canusa HCA jsou tepelně smrštitelné pásky Kebu C-50 certifikovány dle normy ČSN EN 12068 ve třídě použití C-50.
 


Kategorie: Protikorozní pásky

Tvarovky byly natřeny epoxidovým nátěrem Plasgard, navazuje ocelové, dosud neizolované potrubí. Je možno pásku Serviwrap aplikovat přímo na tento nátěr nebo raději ještě před aplikací natřít primerem?

Plasgard 410Povrch potrubí zbavte veškeré rzi a nečistot, epoxidový nátěr očistěte od prachu a případných uvolněných částí, čistou trubku i s epoxidovým nátěrem zlehka obruste (smirkovým papírem, ocelovým kartáčem, úhlovou bruskou či opískujte), zbavte prachu proudem vzduchu či textilií nepouštějící chlupy, odmastěte a ano, přetřete penetračním nátěrem Serviwrap Primer AB dle návodu. Následně převiňte páskou Serviwrap, použijte obvyklý překryv.

 

Lze použít antikorozní pásky Serviwrap R30A i na měděná potrubí?

ServiwrapAntikorozní pásky Serviwrap R30A mají vynikající přilnavost na většinu bežně používaných povrchů. Serviwrap nevykazuje na měděném potrubí horší antikorozní vlastnosti. Výrobce doporučuje povrch trubky zbavit veškeré rzi a nečistot, hladkou a čistou trubku zlehka obrousit (smirkovým papírem, ocelovým kartáčem, úhlovou bruskou, či otryskat, bude-li zapotřebí), aby se vytvořil jemný kotevní profil pro zvýšenou přilnavost adhezní vrstvy. Při aplikaci pásek na měděné potrubí není nutné používat penetrační nátěr. Použijte obvyklý překryv.

 

V projektu máme předepsáno použití pásky Serviwrap R30A jako dodatečnou antikorozní ochranu nerezové chráničky. Jakým způsobem ji použít?

serviwrapAntikorozní pásky Serviwrap mají vynikající přilnavost i na narezovou ocel. Penetrační nátěr se nepoužívá. Čistou, hladkou a suchou trubku omotejte páskou Serviwrap R30A s přesahem 25 mm, pokud projekt nepředepisuje jinak.

 


Kategorie: Protikorozní nátěry a nástřiky

Přírubu nově chráníme epoxidovým nátěrem Plasgard 410, na samotném potrubí je původní antikorozní páska Serviwrap R30A. Jakým způsobem provést izolaci přechodu mezi antikorozní ochranou příruby a samotného potrubí?

Doporučujeme tento postup:

  1. Sloupejte původní izolaci Serviwrap přinejmenším 30 cm od příruby — odřízněte ji nejlépe šikmo skloněným ostrým nožem tak, aby vznikla čistá linie šikmého řezu.
  2. Ujistěte se, že Serviwrap na řezu dokonale přiléhá, pokud ne, odřízněte místa, kde by snad mohly pod Serviwrapem být vzduchové kapsy tak, aby výsledné zakončení Serviwrapu vždy dokonale přiléhalo na ocel.
  3. Rozmíchejte si poloviční množství epoxidu, natřete první vrstvu na přírubu a šrouby tak, aby Plasgard končil cca 5 cm od izolace Serviwrap — pokud byste natírali až k Serviwrapu, těžko zajistíte, že v přechodu mezi Serviwrapem a Plasgardem nezůstane vzduch.
  4. Až přestane nátěr lepit (dle návodu, cca dvě hodiny), rozmíchejte druhou polovinu nátěru a natřete i druhou vrstvu epoxidu.
  5. Až přestane i druhá vrstva epoxidového nátěru lepit, natřete odhalené místo holé oceli mezi původním Serviwrapem a epoxidovým nátěrem rychleschnoucím penetračním nátěrem Serviwrap Primer AB.
  6. Obalte celý prostor přechodu Serviwrap – ocel – Plasgard 410 páskou Serviwrap R30A tak, aby všude byl odstup alespoň 15 cm od konce původní izolace a koncem izolační vrstvy nátěru Plasgard 410.

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432