Aktuality

Školení v brněnské plynárně

Školení novinek v antikorozní ochraně

Koncem listopadu jsme před padesátkou odborníků představili novinky v oblasti protikorozní ochrany. Školení bylo doprovázeno i praktickou ukázkou materiálů. Soustředili jsme se na visko-elastickou ochranu WrapidBond, butyl-kaučukové páskové systémy Kebu a petrolátové bandáže Kebu. Školení bylo organizováno v brněnské plynárně v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v plynárenství.

Číst více
Dokonalá mechanická ochrana Scar-Guard

Kompozitní ochrana Scar-Guard použita při řízeném směrovém vrtání HDD – Žatec

Společnost GasNet, s.r.o., člen innogy, jež provozuje distribuční soustavu plynu, použila v srpnu 2018 námi dodávanou kompozitní ochranu Scar-Guard pro vnější ochranu antikorozní ochrany svarů vysokotlakého (VTL) plynovodu při řízeném směrovém vrtání pod řekou Ohří. Tento VTL plynovod slouží k zásobování dvou velkoodběratelů v průmyslovém areálu na pravém břehu Ohře. Vzhledem k novým předpisům a současné praxi nebylo možno umístit rekonstruovaný plynovod zpět na mostní konstrukci přes Ohři a bylo třeba zvolit jiný způsob jeho vedení. Pro rekonstrukci VTL plynovodu byla zvolena technologie řízeného směrového…

Číst více
Ortodroma přednáška

Kompozitní materiály na kolokviu v Žilině

Vystoupili jsme společně s dodavatelem na kolokviu „Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR – plyn, ropa“ s přednáškou „Použití kompozitních technologií a materiálů pro opravy poškozených potrubí. Kolokvium se konalo v Žilině, pořádal je Slovenský plynárenský a naftový svaz, kolokvia se zúčastnili i zástupci naší společnosti, kteří pomohli se zodpovězením několika otázek z publika. Nabízíme rozsáhlou škálu kompozitních výrobků pro opravy potrubí a nádrží za provozu, zesílení potrubí a prodloužení jejich životnosti.

Číst více
Aplikace sady UP

Přednáška o kompozitních materiálech s praktickou ukázkou

V dubnu 2018 vystoupil obchodně technický zástupce společnosti Ortodroma, Ing. Vojtěch Jaška, s přednáškou “Oprava, zesílení a prodloužení životnosti produktovodů kompozitními materiály” na konferenci České společnosti pro svařování produktů v Kobylí. Přednáška zaujala rozsahem problémů, které je možné kompozitními materiály řešit, množstvím případových studií a hlavně praktickou ukázkou. Při té jsme předvedli utěsnění umělého defektu na potrubí DN 200 o tlaku 4 bary použitím sady Syntho-Glass UP přímo v přednáškovém sále. Zejména praktická ukázka se setkala s pochvalným přijetím ze strany přítomných odborníků. Nabízíme celou řadu řešení problémů s integritou potrubí — jejich…

Číst více

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432