Petrolátová bandáž Longwrap HotcotePetrolátová bandáž Longwrap Hotcote

Longwrap Hotcote

Bandaż na bazie petrolatum Longwrap® Hotcote opracowano specjalnie do ochrony antykorozyjnej rurociągów i armatur w temperaturach pracy do 120 °C. To uniwersalny, stosowany na zimno, bandaż na bazie petrolatum, który zapobiega korozji oraz uszczelnia i izoluje od wody i wilgoci. Wytwarzany jest z jednorodnej mieszanki petrolatum, obojętnych wypełniaczy mineralnych, w pełni zaimpregnowanych i pokrywających po obu stronach tkaninę poliestrową, służącą jako warstwa nośna. Przeznaczony jest do zastosowania w suchych, wilgotnych lub mokrych podziemnych warunkach eksploatacyjnych.

Bandaż jest odporny na kwasy nieorganiczne, silne związki zasadowe – alkalia, sole i ataki bakterii. Pozostaje też elastyczny i wysoce nieprzepuszczalny dla pary wodnej. Nie zawiera lotnych związków organicznych i zabarwiony jest na czerwono w celu łatwego odróżnienia. Może być używany wraz z pastą gruntującą Longwrap Paste, którą należy pokryć chronioną powierzchnię, a która całkowicie wypiera ewentualną wilgoć.

Karta katalogowa / Karty katalogowe
Bandaż Longwrap Hotcote
Penetracja Longwrap Paste
Kit wypełniający Longwrap LD Mastic
Instrukcja zastosowania
System Longwrap


… rozwiązania dla twojego rurociągu

+420-723 115 432