Endoprene 875 EN aplikace nástřikemEndoprene 875 EN aplikace nástřikem

Endoprene 875 EN

Netoxický dvousložkový polyuretanový nástřik, který neobsahuje rozpouštědla, balený v kartuších aplikovaný za použití nízkotlakého vzduchového rozprašovače, např. ruční pistolí pracující s nízkotlakým sušeným čistým vzduchem (4 až 6 bar), např. pistolí Sulzer DPS 1500-01. Chemická inertnost a vysoká odolnost proti katodickému odlupování činí z nástřiku Endoprene® 875 EN antikorozní povlak, který je velmi dobře přizpůsobený pro vnější ochranu podzemních či částečně zahrnutých kovových konstrukcí. Je určen k ochraně ocelových potrubí, ať už nových či opravovaných, a jejich dalších součástí (kolen, armatur, atd.). Nástřik vyhovuje požadavkům normy EN 10290.

Katalogový list
Endoprene 875 EN
Návod
Endoprene 875 EN

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432