Endoprene 880 kitEndoprene 880 kit

Endoprene 880

Endoprene® 880 je dvousložkový polyuretanový nátěr aplikovatelný za studena štětcem, špachtlí nebo stěrkou. Neobsahuje žádná rozpouštědla, při aplikaci lze snadno dosáhnout tloušťky přes 2 mm v jedné nebo ve dvou vrstvách. Endoprene 880 je charakteristický velmi dobrou přilnavostí k oceli, litině a dalším kovům, a to již v jediné vrstvě, zároveň má velmi dobrou kompatibilitu s továrními izolacemi, jako jsou asfaltové, epoxidové, polyuretanové a polyolefinové povrchy.

Katalogový list
Endoprene 880

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432