Kebutyl system C 50-CKebutyl system C 50-C

Kebutyl C 50-C

Systém Kebutyl C 50-C je dvoupáskový ochranný protikorozní systém aplikovaný za studena. Používá se k izolaci ocelového potrubí, přírub nebo svarů potrubí s tovární izolací ve třídě C-50.

Vnitřní páska Testo 1,2 H zajišťuje samočinnou vulkanizaci pásky, která zajistí homogenní vrstvu a vytvoří jednolitou trubici. Vysoká poddajnost a dostatečná tloušťka materiálu zajišťuje izolaci bez dutin.

Vnější páska Kebulen PE 0,5 je konstruována asymetricky. Páska se vulkanizací propojí v přesazích s vnitřní páskou Testo 1,2 H. Celková tloušťka systému činí přibližně 3,4 mm.

Katalogové listy
Systém Kebutyl C 50-C
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt
Penetrační nátěr Kebutyl K III
Návod
Systém Kebutyl C 50-C
Bezpečnostní listy
Vnitřní páska Testo 1,2 H (český BL)
Vnější páska Kebulen PE 0,5 (český BL)
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt (český BL)
Penetrační nátěr Kebutyl K III (český BL)
Vnitřní páska Testo 1,2 H (slovenská KBÚ)
Vnější páska Kebulen PE 0,5 (slovenská KBÚ)
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt (slovenská KBÚ)
Penetrační nátěr Kebutyl K III (slovenská KBÚ)

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432