PastedGraphic-5PastedGraphic-5

Longstik

Antikorozní asfalto-kaučuková páska

Oboustranně lepicí páska Longstik je samolepicí pojidlo z modifikovaného asfaltu. Páska tak sestává výhradně ze samolepící adhezní vrstvy, neobsahuje žádnou nosnou vrstvu. Dodává se v rolích, vložena mezi dvě vrstvy silikonového separačního papíru, který je při aplikaci postupně odstraňován.

Katalogové listy
Longstik
Bezpečnostní listy
Longstik
Longstik (slovensky)

 

  Řešení pro vaše potrubí.
+420 723 115 432