Opravu plynovodu s provozním tlakem tlakem 39 bar provedla Ortodroma v červnu 2022, ReinforceKit 4DOpravu plynovodu s provozním tlakem tlakem 39 bar provedla Ortodroma v červnu 2022, ReinforceKit 4D

ReinforceKit 4D

ReinforceKit® 4D je pokročilý trvalý kompozitní opravný systém pro potrubí, která jsou poškozena korozí či mechanicky. Je navržen tak, aby obnovil původní integritu potrubí bez nutnosti odstávky, brání další korozi a poškození. Je nekovovou alternativou ke kovovým svorkám a svařovaným rukávům či výřezu a výměně trubky. Jedna z variant výrobku je určena k ošetření vnitřní koroze, neboť vyztuží poškozený úsek potrubí i v případě dalšího šíření vnitřní koroze, jež bez ošetření může vést až k úplné ztrátě tloušťky stěny.

Původní koncept opravného materiálu je kombinace pásky z kevlarové pleteniny a speciální epoxidové pryskyřice. Obousměrně tkaná tkanina z aramidových vláken s extrémně vysokou pevností poskytuje výztuhu v obvodovém i podélném směru. Epoxidová pryskyřice umožňuje vazbu a přenos zatížení celým kompozitním systémem. ReinforceKit 4D (zkráceně R4D) byl důkladně testován akreditovanými zkušebními laboratořemi a je prověřeným systémem, který poskytuje požadovanou výztuhu podle norem ISO 24.817, ASME PCC-2 a ASME B31G.

Katalogový list
ReinforceKit 4D
Případová studie
Rehabilitace VTL plynovodu, 6/2022
Návod
ReinforceKit 4D

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432