školení

Instruktážní video: asfaltová izolace Kebu

On-line školení asfaltové páskové izolace Kebu

I společnost Ortodroma se zapojila do distanční výuky klientů společnosti. Pro klienta, který chtěl proškolit některé své montážní pracovníky v pracovním postupu při aplikaci asfaltové izolace Kebu, jsme připravili instruktážní video. Je umístěno na youtube, má délku cca 25 minut. Video uvádí stručnou charakteristiku izolačního systému, aplikační postup, zabývá se i bezpečností práce, ochrannými pomůckami, zásadami pro skladování a přepravu a dostupnou dokumentací. Součástí videa je i stručná charakteristika některých dalších námi dodávaných antikorozních řešení. Jsme bohatší o novou zkušenost a je možné, že se k natáčení podobných instruktážních videonahrávek vrátíme,…

Číst více
Školení v brněnské plynárně

Školení novinek v antikorozní ochraně

Koncem listopadu jsme před padesátkou odborníků představili novinky v oblasti protikorozní ochrany. Školení bylo doprovázeno i praktickou ukázkou materiálů. Soustředili jsme se na visko-elastickou ochranu WrapidBond, butyl-kaučukové páskové systémy Kebu a petrolátové bandáže Kebu. Školení bylo organizováno v brněnské plynárně v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v plynárenství.

Číst více

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432