Bristle Blaster

Patentovaná technologie Bristle Blaster® je první a jediné ruční nářadí na světě, které dokáže připravit povrch stejně kvalitně jako otryskáním. Rychle, snadno a důkladně odstraňuje korozi, nátěry, okuje a další nečistoty. Očistí povrch srovnatelně s Sa 2½ až Sa 3 a připraví kotevní profil o drsnosti 40 až 120 µm Rz. Používá se pro přípravu povrchu u svarů, při opravách v důsledku mechanického, korozního a dalšího poškození či opotřebování, při údržbě a přípravě povrchu před nanesením antikorozních a dalších povlaků, např. nátěrů, nástřiků, páskových izolací, tmelů, kompozitních materiálů atd.

Nástroje Bristle Blaster odstraňují např. i tovární 3LPE izolace a tepelně smrštitelné manžety, aniž by odstranily zdravý materiál. Nástroj vytváří kotevní profil také na svarech, hranách, kolem šroubů a na nerovnostech povrchu, vytváří zbytkové napětí zvyšující odolnost proti růstu trhlin, zvýšenou životnost a zlepšenou odolnost proti korozi. Zcela eliminuje potřebu nákladného abrazivního tryskání v místech, kde je to nevhodné či nemožné (není elektřina, stlačený vzduch, omezený prostor, výbušné prostředí, bez odsávání abraziva atd.), stejně jako potřebu speciálního vybavení, obleků a odstraňování odpadu.

Široký výběr, vhodnost a výhody jednotlivých nástrojů:

Bristle Blaster Electric s elektrickým pohonem 230 V: univerzální a pohotový nástroj;
Bristle Blaster Double je varianta se zdvojeným kotoučem pro větší výkon a rychlejší práci;
• akumulátorový Bristle Blaster Cordless pro práci v nepřístupných místech bez elektrického proudu či kompresoru s hadicí, ve výškách, v terénu;
Bristle Blaster Pneumatic s pneumatickým pohonem: lehký nástroj, minimální únava obsluhy, chlazení nástroje vzduchem, odfukování zbytků odstraňovaných povlaků, ATEX certifikace pro použití v potenciálně výbušném prostředí;
Bristle Blaster Axial pro očištění jinak nepřístupných míst;
Cleantech Prepper Q4 Quatro: specializovaná verze pro přípravu povrchu svarů na potrubí;
Cleantech Prepper Q10: pro velké povrchy (1 m² za 127 sekund), vestavěné odsávání zbytků rzi a povlaků, rovnoměrná a optimální příprava povrchu.

Metoda „tryskání“ štětinami je původní inovativní proces, který zcela odstraňuje korozi a vytváří kotevní profil pomocí speciálně navrženého nástroje pro rotační štětiny. Nástroj sestává z hrotů drátěných štětin, které jsou ohnuty dopředu a dynamicky vyladěny pro použití s ručním nářadím, které pracuje rychlostí přibližně 2 500 otáček / min.

Díky patentovanému urychlovacímu kolíku zasáhnou špičky štětin zkorodovaný povrch s kinetickou energií, která je podobná jako u standardně používaného otryskání abrazivními médii. Okamžitě poté, co špičky štětin udeří na zkorodovaný ocelový povrch, prudce odskočí z povrchu, což má za následek jak odstranění koroze, tak i vytvoření mělkých důlků a obnažení čerstvého povrchu. V důsledku toho má ošetřený povrch strukturu a vizuální čistotu, která odpovídá otryskání tradičním abrazivem.

Zobrazuji všech 8 výsledků


... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432