Společnost GasNet, s.r.o. použila v červnu 2022 kompozitní bandáž ReinforceKit® 4D pro rehabilitaci ocelového vysokotlakého (VTL) plynovodu o průměru 530 mm s provozním tlakem 39 bar.

Situace

Vnitřní inspekce odhalila na plynovodu řadu defektů způsobených důlkovou korozí a výrobními vadami (převalky). Společnost nechtěla plynovod odstavit, a proto přistoupila k opravě defektních míst pomocí kompozitní bandáže za sníženého provozního tlaku 30 bar.

Řešení

Korozní procesy byly zastaveny otryskáním, defekty vyplněny výplňovým tmelem a potrubí zesíleno do původní nebo vyšší pevnosti kompozitní bandáží. Technologie zastavení koroze a zesílení potrubí kompozitní bandáží je dobře známá a vyzkoušená pro opravy defektů na potrubí při ztrátě tloušťky stěny max 80%. Zvoleným materiálem byla bandáž z kevlarové tkaniny nasycené epoxidovou pryskyřicí. Systém vyrábí monacký výrobce 3X Engineering, odpovídá požadavkům norem ISO 24.817, ASME PCC-2 a GS EP PLR 310. V souladu s výpočty dle normy ISO 24.817 byly použity čtyři vrstvy kevlarové tkaniny. Opravné práce byly provedeny ve čtyřech lokalitách s celkovou délkou kompozitní bandáže 6.850 mm.

Instalaci kompozitní bandáže provedla Ortodroma, s.r.o. Veškerý personál provádějící návrh, instalaci a dohled nad opravou kompozitním materiálem byl proškolen v souladu s odpovídajícími předpisy a pokyny výrobce.

Výsledek

Všechny práce byly provedeny dle stanoveného harmonogramu a k úplné spokojenosti provozovatele potrubí, společnosti GasNet, s.r.o. Po odkopání zeminy trvaly práce tři a půl dne, a to včetně otryskání na stupeň čistoty Sa 2½.