ReinforceKit Beam TGVReinforceKit Beam TGV

ReinforceKit Beam

ReinforceKit® Beam – kovová vložka obalená kompozitním vinutím – je produkt určený k výztuze a rehabilitaci zkorodovaných konstrukcí. Tento systém trvalé opravy renovuje konstrukci trpící vážnou korozí včetně průchozích vad. Design opravy se počítá pomocí unikátního softwaru výrobce, přičemž do kalkulace vstupují proměnné, jako jsou zatížení konstrukce, její rozměry a geometrie, působící síly, momenty, pnutí a vnější prostředí.

ReinforceKit Beam je vyroben z velice účinných materiálů. Kovové vložky jsou integrovány do poškozené struktury svařováním za studena, čímž obnoví původní mechanickou odolnost konstrukce. Konstrukce se následně ovine aramidovou páskou Kevlar® sycenou speciálně určenou epoxidovou pryskyřicí. Obousměrně tkaný materiál z vysoce pevnostních kevlarových vláken poskytuje vyztužení v podélném i příčném směru, epoxidová pryskyřice umožňuje vazbu a přenos zatížení celým kompozitním systémem. Kompletní opravný systém se nakonec překryje speciálním nátěrem chránícím před UV zářením a mechanickým poškozením. Systém lze aplikovat při teplotách od 5 do 50 °C.

ReinforceKit Beam byl původně vyvíjen ve spolupráci s SNCF (francouzský národní železniční dopravce) pro vyztužení a rehabilitaci trolejových stožárů. Od roku 2011 a po dvou letech testování (odlupovací, mechanické zkoušky atd.) bylo díky tomuto originálnímu systému úspěšně renovováno více než tisíc stožárů.

Katalogový list
ReinforceKit Beam
Návod
ReinforceKit Beam

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432