Společnost GasNet, s.r.o., člen innogy, jež provozuje distribuční soustavu plynu, použila v srpnu 2018 námi dodávanou kompozitní ochranu Scar-Guard pro vnější ochranu antikorozní ochrany svarů vysokotlakého (VTL) plynovodu při řízeném směrovém vrtání pod řekou Ohří.

Tento VTL plynovod slouží k zásobování dvou velkoodběratelů v průmyslovém areálu na pravém břehu Ohře. Vzhledem k novým předpisům a současné praxi nebylo možno umístit rekonstruovaný plynovod zpět na mostní konstrukci přes Ohři a bylo třeba zvolit jiný způsob jeho vedení.

Pro rekonstrukci VTL plynovodu byla zvolena technologie řízeného směrového vrtání HDD (horizontal direct drilling), kdy dochází k tažení potrubí plynovodu pod řekou Ohří. Jednalo se o ocelové potrubí s tovární PE izolací, vnější tovární mechanickou sklolaminátovou ochranou v tloušťce 5 mm a délkou neizolovaných konců trubek do 200 mm. Na neizolované svary byla aplikována teplem smrštitelná manžeta, přes ni bylo aplikováno vodou aktivované, předimpregnované skelné vlákno Scar-Guard s 50% přesahem při ovinu v počtu dvou omotávek/vrstev, s přesahem na tovární izolaci. Vnější mechanická ochrana Scar-Guard vyniká svojí odolností, jednoduchou a rychlou montáží a šetrností vůči životnímu prostředí. Celkem bylo takto ochráněno dvanáct svarů a sedmnáct oblouků VTL plynovodu DN100 (vnější průměr 114 mm).

Americký výrobce Neptune Research (NRI) je světovou jedničkou ve výrobě kompozitních materiálů pro opravy potrubí a prodloužení jejich životnosti, vč. mechanických ochran používaných právě při řízeném směrovém vrtání. Díky těmto zkušenostem přistoupil osvědčený kanadský výrobce Canusa-CPS pro ochranu svých teplem smrštitelných manžet po kompozitní ochraně NRI Scar-Guard, jenž oba renomovaní výrobci nabízejí ve strategické alianci. Ortodroma, s.r.o. je výhradním zástupcem obou těchto společností.