V rámci kolokvia „Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR – plyn a ropa“ jsme přednesli příspěvek „Scar-Guard, kompozitní ochrana pro řízené směrové vrtání HDD. Pilotní aplikace, Žatec, srpen 2018“.

Kompozitní ochrana Scar-Guard byla použita pro vnější ochranu antikorozní ochrany svarů a ohybů ocelového vysokotlakého plynovodu při řízeném směrovém vrtání pod řekou Ohří. Vzhledem k novým předpisům a současné praxi nebylo možno umístit rekonstruovaný plynovod zpět na mostní konstrukci přes Ohři a bylo třeba zvolit jiný způsob jeho vedení. Pro rekonstrukci VTL plynovodu byla zvolena technologie řízeného směrového vrtání HDD, kdy dochází k tažení potrubí plynovodu pod řekou Ohří.

Při směrovém vrtání či tažení plynového potrubí existuje značná obava z poškození ochranného povlaku vlivem oděru. Obvodové svary vyžadují antikorozní ochranu aplikovanou v terénu, pevnost přilnutí k oceli je nižší nežli u tovární izolace, díky vyšší výšce svaru a jeho antikorozní ochrany hrozí poškození. Oprava poškozeného povlaku je často nákladná, ne-li nemožná, výdaje na vytažení potrubí a opětovné přeizolování mohou být značné.

V tomto případě se jednalo o ocelové potrubí s tovární PE izolací, vnější tovární mechanickou sklolaminátovou ochranou GRP v tloušťce 5 mm a délkou neizolovaných konců trubek do 200 mm. Na neizolované svary byla aplikována teplem smrštitelná manžeta, přes ni bylo aplikováno vodou aktivované, předimpregnované skelné vlákno Scar-Guard s 50% přesahem při ovinu v počtu dvou omotávek/vrstev. Oblouky navazujícího potrubí, které byly uloženy v těžko přístupném terénu, byly též ochráněny mechanickou ochranou Scar-Guard.

Celkem bylo takto ochráněno dvanáct svarů v rovném úseku, který byl zatažen pod dno řeky Ohře technologií řízeného horizontálního vrtání, a dále sedmnáct oblouků v navazující části potrubí VTL plynovodu DN100. Při horizontálním tažení nedošlo k žádnému měřitelnému poškození antikorozní ochrany potrubí a technologie bude nadále doporučována.

Přednáška, kterou jsme připravili společně s Ing. Tomášem Krásou, technickým produktovým manažerem společnosti GasNet, s.r.o., vzbudila živý zájem odborníků, přístup k problematice pochvalně doporučil zejména moderátor tohoto závěrečného bloku přednášek žilinského kolokvia.

Prezentace z kolokvia „Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR – plyn a ropa“ 2019