V dubnu 2018 vystoupil obchodně technický zástupce společnosti Ortodroma, Ing. Vojtěch Jaška, s přednáškou “Oprava, zesílení a prodloužení životnosti produktovodů kompozitními materiály” na konferenci České společnosti pro svařování produktů v Kobylí. Přednáška zaujala rozsahem problémů, které je možné kompozitními materiály řešit, množstvím případových studií a hlavně praktickou ukázkou. Při té jsme předvedli utěsnění umělého defektu na potrubí DN 200 o tlaku 4 bary použitím sady Syntho-Glass UP přímo v přednáškovém sále. Zejména praktická ukázka se setkala s pochvalným přijetím ze strany přítomných odborníků.

Nabízíme celou řadu řešení problémů s integritou potrubí — jejich rehabilitací, opravami za provozu, prodloužením životnosti či řešením úniků různě agresivních médií o různých teplotách a tlaku. Sady Syntho-Glass UP o různých rozměrech dle dimenze potrubí jsou řešením pro okamžité utěsnení potrubí do tlaku média 4,1 bar.

V Česku a na Slovensku tyto materiály výhradně prodává společnost Ortodroma, s.r.o. V případě úniku média, rehabilitace či opravy potrubí se na nás s důvěrou obraťte.