Vytvrzený kompozit OrtoGuard HDDVytvrzený kompozit OrtoGuard HDD

OrtoGuard HDD

Kompozitní páska OrtoGuard HDD je navržena jako vnější mechanická ochrana antikorozní izolace svarů pro extrémní namáhání v různých směrech při směrovém řízeném vrtání, protlacích a při dalších náročných použitích. Vodou aktivovaný OrtoGuard HDD je snadno aplikovatelný v terénu, vytvrdí se v řádu minut a chrání zejména před oděrem a poškrábáním při náročných operacích. S úspěchem lze použít i pro jinak těžko chráněné potrubní úseky, např. za horka ohýbané oblouky ocelových potrubí, jejichž rovné úseky jsou chráněny tovární kompozitní mechanickou ochrannou vrstvou (GRP) pro dosažení stejné úrovně ochrany.

Vytvrzená páska OrtoGuard HDD vytváří vnější oděruodolnou laminátovou vrstvu, která chrání antikorozní ochranu svarových spojů, např. smršťovací manžety, páskové systémy a polyuretanové nátěry/nástřiky, dále tovární izolaci či jiné potrubní úseky. Jedna vrstva vytvrzené pásky vytvoří zhruba 1 mm silnou ochranou vrstvu kompozitu, tudíž při navíjení s přesahem 50% vytvoří 2 mm silnou vrstvu.

Bandáž lze použít i jako mechanickou ochranu při statickém zatížení, kdy se jinak používají cemento-vláknité pásky nebo geotextílie tak, že se aplikuje po celé délce potrubí spirálovitě se stanoveným přesahem nebo ve více vrstvách na jednom místě, typicky pro obvodové/svarové spoje.

Balení a mimořádná přizpůsobivost umožňují instalaci v jakémkoli prostředí. OrtoGuard HDD minimalizuje nutnost nákladných bodových oprav anebo opětovného vytažení potrubí a zajišťuje nejlepší možnou mechanickou ochranu svaru, dodatečné či tovární izolace potrubí. Vytvrzený OrtoGuard HDD nebrání průchodu proudu katodové ochrany.

Katalogový list
OrtoGuard HDD
Případová studie
Tažení/protlak VTL plynovodu, 7/2022
Návod
OrtoGuard HDD

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432