ReinforceKit Patch po instalaciReinforceKit Patch po instalaci

ReinforceKit Patch

ReinforceKit® Patch je vyspělý trvalý kompozitní opravný systém pro nádrže a tlakové nádoby poškozené korozními vadami a/nebo mechanicky. Systém ReinforceKit Patch je navržen tak, aby obnovil původní celistvost nádrže bez jejího odstavení, pokud již nedošlo k aktivnímu úniku. Je to kompozitní alternativa k výměně pomocí svařovaných záplat, plechů či dalšího příslušenství. ReinforceKit Patch, důkladně testovaný laboratořemi třetích stran, je původním konceptem výrobce a poskytuje požadovanou pevnost podle mezinárodních norem ISO 24.817, ASME PCC-2 a ASME B31G.

ReinforceKit Patch je kombinací záplaty z kevlarové tkaniny a přesně stanovené epoxidové pryskyřice. Obousměrně tkaný materiál z aramidových vláken s vysokou pevností poskytuje vyztužení v podélném i obvodovém směru. Epoxidová pryskyřice umožňuje vazbu a přenos zatížení celým kompozitním systémem. Opravný systém se vrství za mokra z několika kevlarových záplat. Jejich počet je stanoven přesným výpočtem a odvíjí se od tlaku působícího v nádrži, provozních teplot, průměru nádrže, tloušťky stěny, a také od hloubky a velikosti defektu a třídy oceli. Požadavky na konstrukci opravy a použitý materiál jsou kalkulovány za použití unikátního softwaru výrobce podle výše zmíněných mezinárodních norem.

Katalogový list
ReinforceKit Patch
Návod
ReinforceKit Patch

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432