Unikátní nástroj pro přípravu povrchu štětinovým „otryskáním“ jsme představili na odborném školení „Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany“, které pořádala Česká společnost pro svařování produktů v Hustopečích. Přednáška s praktickou ukázkou přípravy povrchu zkorodované trubky se setkala s živým zájmem účastníků z řad společností zabývajících se výstavbou a údržbou produktovodů. Přítomní odborníci se ve své většině s touto metodou přípravy povrchu setkali poprvé. Metoda „otryskání“ štětinami připraví ocelový povrch stejně kvalitně jako otryskání abrazivním médiem, ovšem bez nutnosti odstraňování a likvidace abrazivního média, speciálního obleku, čistě, jednoduše a kvalitně, a s mnohem vyšším komfortem pro obsluhu. Součástí přednášky byla i hojně využitá možnost vyzkoušet si přípravu povrchu truky DN150 přímo v přednáškovém sále, a to síťovou verzí nástroje, nástrojem Bristle Blaster Electric.

Společnost Ortodroma je dovozcem a distributorem výrobků německé společnosti MONTI – Werkzeuge GmbH, výrobce patentovaného systému Bristle Blaster. Pokud byste měli zájem o nástroj Bristle Blaster či si práci přímo s ním chtěli vyzkoušet, nezapomeňte se na nás s důvěrou obrátit.