Monti

Bristle Blaster na trubce

Distribuujeme Bristle Blaster, jedinečný nástroj pro přípravu povrchu srovnatelnou s abrazivním otryskáním

Společnost Ortodroma, s.r.o. se stala autorizovaným dovozcem a distributorem německé společnosti MONTI – Werkzeuge GmbH, která již od roku 1987 vyvíjí průkopnické patentované technologie pro přípravu povrchu. Bestsellerem firmy Monti je nástroj Bristle Blaster, jedinečný nástroj pro přípravu povrchu srovnatelnou s abrazivním otryskáním, a to až na stupeň čistoty Sa 2½ či Sa 3 dle normy ISO 8501-1. Při použití nástroje Bristle Blaster ovšem odpadá nutnost odstraňování abrazivního média, speciálních obleků, kompresoru, technologie je pohotová, s minimem odpadu (jen zbytky rzi a odstraňovaných povlaků — izolace, laky, nátěry) a poskytuje řadu dalších výhod.…

Číst více
Příprava povrchu nástrojem Bristle Blaster

Bristle-Blaster jsme představili odborníkům z potrubních společností

Unikátní nástroj pro přípravu povrchu štětinovým „otryskáním“ jsme představili na odborném školení „Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany“, které pořádala Česká společnost pro svařování produktů v Hustopečích. Přednáška s praktickou ukázkou přípravy povrchu zkorodované trubky se setkala s živým zájmem účastníků z řad společností zabývajících se výstavbou a údržbou produktovodů. Přítomní odborníci se ve své většině s touto metodou přípravy povrchu setkali poprvé. Metoda „otryskání“ štětinami připraví ocelový povrch stejně kvalitně jako otryskání abrazivním médiem, ovšem bez nutnosti odstraňování a likvidace abrazivního média, speciálního obleku, čistě, jednoduše a kvalitně, a s mnohem vyšším komfortem…

Číst více

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432