I společnost Ortodroma se zapojila do distanční výuky klientů společnosti.

Pro klienta, který chtěl proškolit některé své montážní pracovníky v pracovním postupu při aplikaci asfaltové izolace Kebu, jsme připravili instruktážní video. Je umístěno na youtube, má délku cca 25 minut. Video uvádí stručnou charakteristiku izolačního systému, aplikační postup, zabývá se i bezpečností práce, ochrannými pomůckami, zásadami pro skladování a přepravu a dostupnou dokumentací. Součástí videa je i stručná charakteristika některých dalších námi dodávaných antikorozních řešení. Jsme bohatší o novou zkušenost a je možné, že se k natáčení podobných instruktážních videonahrávek vrátíme, i  když zrovna nebude řádit žádný virus.

Asfaltová izolace Kebu je unikátní páskový systém jednoduše aplikovaný za horka. Jeho hlavní předností je vysoká spolehlivost při aplikaci na potrubí opatřené asfaltovou izolací, případně jakoukoli tovární či polyetylénovou izolací. Používá se především při rehabilitaci či opravách potrubí se staršími typy asfaltových izolací. Ortodroma dováží asfaltovou páskovou izolaci Kebu od roku 2017.