Vosková bandáž Color CoatVosková bandáž Color Coat

Color Coat

Základní součástí bandáže Tapecoat® Color Coat® je 1,55 mm silná barevná páska na bázi vosku, která je určená pro ochranu potrubí a kovových konstrukcí před korozí a mechanickým poškozením. Je aplikovatelná za studena, odolná vůči UV záření, samostatně se vytvrzující a neobsahuje žádné těkavé organické sloučeniny. Bandáž je vhodná pro použití nad zemí či pod zemí, v různých prostředích, za suchých, vlhkých nebo i mokrých provozních podmínek.

Katalogové listy
Color Coat
Návod
Color Coat

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432