Kebumat-WA-1400-pri-praciKebumat-WA-1400-pri-praci

Kebumat WA 1400

Aplikační strojek Kebumat WA 1400 zajišťuje rychlou a úspornou aplikaci antikorozních pásek Kebu a dalších na potrubích dimenze DN 800 až DN 1400. Elektrický pohon a konstrukce strojku zajišťují hladký chod, jehož důsledkem je špičková kvalita antikorozní izolace u trubek velkých průměrů, a to jednou či dvěma páskami v jednom běhu. Požadovanou přesnost navíjení lze dosáhnout díky snadnému ovládání s dodatečným jemným nastavením otáček, napětí pásek, rychlosti posunu i požadovaného překryvu. Dvoustupňová rychlost otáčení umožňuje přesné a snadné umístění antikorozních pásek.

V závislosti na místních podmínkách lze strojek Kebumat WA 1400 přemisťovat mezi svary či izolovaným úseky ručně nebo pomocí jeřábu. Strojek lze pak přesně umístit na místo buď ručně nebo pomocí elektrického pohonu.

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků je nainstalováno několik druhů bezpečnostních zařízení – například manipulační zařízení pro jednoho nebo dva pracovníky a tlačítko nouzového zastavení na obou stranách strojku.

Strojek si lze i pronajmout. Strojek je ideální např. pro navíjení pásek dvoupáskového antikorozního systému Kebutyl C 50-C; byl úspěšně použit na plynovodech Eugal (DN 1400), Baltic Pipe (DN 900 – DN 1000), Zeelink (DN 1000) a mnoha dalších menších projektech.


... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432