Kebutyl-C-30-cely-system_c30Kebutyl-C-30-cely-system_c30

Kebutyl C 30

Systém Kebutyl C 30 je dvoupáskový antikorozní ochranný systém zpracovatelný za studena. Používá se k izolaci ocelového potrubí, přírub nebo svarů potrubí s tovární izolací ve třídě C-30. Systém Kebutyl C 30 zajišťuje spolehlivou protikorozní ochranu díky své vynikající tvárnosti a nízké propustnosti pro vodní páru a kyslík.

Vnitřní páska Testo 1,5 H samočinně vulkanizuje, čímž zajistí homogenní vrstvu a vytvoří jednolitou ochrannou trubici. Díky vysoké poddajnosti a dostatečné tloušťce materiálu vznikne izolace bez dutin. Vnější páska Kebulen PE 0,40 se vulkanizací propojí v přesazích s vnitřní páskou. Celková tloušťka systému činí přibližně 2,8 mm.

Systém splňuje požadavky norem ČSN EN 12068, DIN 30 672 a ISO 21809-3, splňuje požadavky třídy mechanického zatížení C při nepřetržité provozní teplotě 30 °C. Výrobek je certifikován DVGW.

Katalogový list
Systém Kebutyl C 30
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt
Penetrační nátěr Kebutyl K III
Návod
Systém Kebutyl C 30
Bezpečnostní listy
Vnitřní páska Testo 1,5 H (český BL)
Vnější páska Kebulen PE 0,40 (český BL)
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt (český BL)
Penetrační nátěr Kebutyl K III (český BL)
Vnitřní páska Testo 1,5 H (slovenská KBÚ)
Vnější páska Kebulen PE 0,40 (slovenská KBÚ)
Výplňový tmel Kebutyl-Kitt (slovenská KBÚ)
Penetrační nátěr Kebutyl K III (slovenská KBÚ)

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432