PRA přísada pro odstranění parafínu z ropyPRA přísada pro odstranění parafínu z ropy

PRA

PRA (Paraffin Remediation Additive) je přísada pro odstraňování parafínu, která se dodává v tekuté formě určené k přímému přidávání do ropy. Jedná se o unikátní patentovanou směs organických emulgátorů a povrchově aktivních látek, která je z ekologického hlediska zcela bezpečná. PRA působí jako látka uvolňující napětí, snižuje povrchové napětí na rozhraní molekul voda/parafín. Dehydratuje tvorbu parafínového vosku, čímž způsobuje, že se parafín vrací do své ropné fáze. PRA udržuje znovu vstupující ropu/parafín v jeho ropné fázi do té doby rafinace, při níž se parafín normálně rozkládá. PRA není rozpouštědlo.

Katalogový list
PRA
Návod
PRA
Ostatní
PRA: Často kladené otázky

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432