Čistá voda po aplikaci Sheen MagicČistá voda po aplikaci Sheen Magic

Sheen Magic

Sheen Magic je výrobek s revolučním složením, který rychle a bezpečně obnovuje kvalitu tekoucích i stojatých vod na úroveň před jejich znečištěním. Přípravek odstraňuje tenké povrchové vrstvy, které bývají normálně spojeny s únikem ropných produktů, tedy typické olejové skvrny. Sheen Magic odstraňuje problémy spojené s ropnými produkty a dalšími uhlovodíkovými sloučeninami tím, že rozloží uhlovodíkové řetězce do menších sloučenin. Škodlivé složky se neutralizují buď jejich molekulární úpravou na neškodné stearany, anebo se rozloží na bezpečné látky, které se stávají živinami nebo potravou pro mikroby přirozeně se vyskytující ve vodě.

Katalogový list
Sheen Magic
Návod
Sheen Magic

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432