Water-Treated-Shen-MagicWater-Treated-Shen-Magic

Sheen Magic

Sheen Magic rychle a bezpečně obnovuje kvalitu tekoucích i stojatých vod na úroveň před jejich znečištěním ropnými sloučeninami. Rozloží uhlovodíkové řetězce do menších sloučenin, škodlivé složky se rozloží na bezpečné látky, které se stávají potravou pro mikroby a bakterie přirozeně se vyskytující ve vodě. Odstraňuje typické olejové skvrny. Velice rychlé použití, minimální pracnost, jednoduché zaškolení obsluhy, bez nutnosti úklidu a likvidace spotřebovaných materiálů, čímž se dosáhne významná finanční úspora. Účinkuje bez ohledu na kyselost či teplotu prostředí, netěká, neexpiruje. Aplikuje se jednoduchým rozprášením, zcela bezpečný k životnímu prostředí i obsluze.

Další informace naleznete v dokumentu ESafe: Často kladené otázky. Přípravek ESafe je určen pro odstranění ropných produktů z půdy a pevných povrchů, funguje na podobném principu jako Sheen Magic a v daném dokumentu naleznete odpovědi na řadu otázek spojených s použitím Sheen Magic.

Katalogový list
Sheen Magic
Návod
Sheen Magic

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432