Použití Esafe pro odstranění ropných produktů z životního prostředíPoužití Esafe pro odstranění ropných produktů z životního prostředí

ESafe

ESafe je „bio-akcelerátor“, který při kontaktu rozkládá uhlovodíkový řetězec, typicky ropných produktů. Kontaminace se přeměňuje na jednoduché cukry, uhlík, minerály a vodu, které konzumují mikroby nebo bakterie, které se přirozeně vyskytují v půdě a okolním prostředí. Konzumací těchto uhlovodíkových frakcí se kontaminace neutralizuje a eliminuje. To umožňuje odstranění ropných produktů v místě kontaminace, aniž by bylo nutné těžit a dopravovat nebezpečné odpady do recyklačních či zpracovatelských středisek. Snižuje se také bod vznícení produktů při kontaktu. Nebezpečné úniky ropy, oleje, nafty nebo benzínu by se měly velkoryse ošetřit prostředkem ESafe, čímž se odstraní riziko vznícení a okamžitě se zahájí vlastní sanace.

Katalogový list
ESafe
Návod
ESafe
Ostatní
ESafe: Často kladené otázky

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432