Katalog
imageimage

Příslušenství k „Systému 88“

Aby byl systém prokladů pro přepravu více trubek „Systém 88“ kompletní a optimalizovala se jeho účinnost a bezpečnost, je k dispozici další příslušenství. Manipulace a zajišťování nákladu trubek pro přepravu se provádí pomocí vázacích prvků, protiskluzových podložek, zvedacích a spojovacích pásů.

Vázání: Vázací prvky systému prokladů „Systém 88“ jsou zvláště určeny pro tento systém. Mají velmi vysokou normální napínací sílu (STF = 750 daN). Náklad trubek o hmotnosti 20 tun se v případě použití společně s protiskluzovými podložkami zajišťuje pomocí pouhých šesti vázacích prvků. Tento výrobek je vybaven ergonomickou, dlouhou ráčnou, kterou je třeba přitahovat dolů namísto nahoru. Všechny předepsané údaje jsou uvedeny na štítku. Vázací prvky se rozmístí rovnoměrně po celé délce nákladu a napínají se až tehdy, když jsou na svém místě.

Protiskluzové podložky: Protiskluzné podložky mají třecí odpor 0,6. V případě zajištění nákladu se zvýšením tření pomocí protiskluzných podložek je vyžadováno méně vázacích prvků. Důrazně se doporučuje použití protiskluzových podložek, které se musí používat v kombinaci s vázacími prvky. Vkládají se mezi proklady systému „Systém 88“ a trubky, jak z vrchu, tak zespoda. Vzhledem k tomu, že podložky jsou měkké, nepoškodí žádnou povrchovou úpravu trubky.

Zvedací pás: Zvedací pásy usnadňují manipulaci ve střední části. Vzhledem k tomu, že hmotnost může být značná, sestavy trubek spojené proklady systému „Systém 88“ se většinou zvedají pomocí jeřábu. Zvedací pás se umisťuje kolem sestavy a používá se pro její zvedání.

Spojovací pás: Spojovací pásy odstraňují riziko šikmého uložení při nakládání trubek po jedné na další vrstvu. Na obou koncích vedení se do otvoru vkládá kolík ze spojovacího pásu. Když jsou obě strany na svém místě, pásy lze napnout.

Konektor pro přizpůsobení profilu návěsu: Konektor pro přizpůsobení profilu návěsu brání v šikmém uložení a posunutí sestavy trubek se systémem prokladů „Systém 88“ na ložné ploše návěsu. Zajišťuje snadné upevnění ocelových profilů bez nutnosti vrtání plošiny. Když je vedení na svém místě, na oba konce se umístí konektory pro přizpůsobení profilu návěsu. Oba pásy lze napnout, když jsou obě strany na svém místě.

Sada pro zvedání „Systém 88“: Sada pro zvedání „Systém 88“ umožňuje zvedání celé sestavy s proklady „Systém 88“ uprostřed pomocí vysokozdvižného vozíku. Sady musí být sestaveny do dvou bloků. První sada musí být umístěna minimálně 200 mm od konce profilu a druhá minimálně 500 mm od první sady.


... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432