kompozit

Důkladné vlhčení pásky OrtoGuard HDD při navíjení

Ochrana izolace svarů při tažení/protlaku VTL plynovodu

Společnost GasNet, s.r.o., jež provozuje distribuční soustavu plynu, použila v červenci 2022 kompozitní bandáž OrtoGuard HDD pro vnější ochranu antikorozní ochrany svarů při řízeném směrovém tažení / vrtání (HDD) pod komunikací a vodním tokem při přeložce ocelového vysokotlakého plynovodu v oblasti Břeclavi. Situace Ocelový VTL plynovod DN 150 (vnější ⌀ 159 mm) s tovární 3LPE izolací, vnější tovární mechanickou sklolaminátovou ochranou GRP, se svary dodatečně izolovanými teplem smrštitelnou manžetou. Zhotovitel poptal materiál v úterý odpoledne s tím, že v pondělí následujícího týdne budou probíhat zemní a ukládací práce, zejména řízené směrové tažení. Problém…

Číst více
Netěsní vám potrubí? Prasklo? Stříká? Kape? Nebo jen prosakuje? Opravte to kompozitem! Ortodroma

Netěsní vám potrubí?

Netěsní vám potrubí? Prasklo? Stříká? Kape? Nebo jen prosakuje? Ve svaru, na přírubě, v oblouku, podélné prasklině? Nebo jen potřebujete zesílit prokorodované či opotřebované části? Opravte to kompozitem! Nabízíme celou škálu unikátních řešení pro utěsnění potrubí a nádrží, pro jejich zesílení, rehabilitaci a prodloužení životnosti za provozu, bez nutnosti odtlakování potrubí či odstávky.

Číst více
Ukázka technologie utěsnění potrubí pomocí sady OrtoKit UP

Naše kompozity na konferenci vodařů

Vystoupili jsme na konferenci „Voda fórum 2022“ konané ve dnech 31/5 až 1/6/2022 na zámku Valeč u Hrotovic. Organizovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Přednášku „Řešení údržby a oprav s využitím kompozitních materiálů“ přednesl Ing. Vojtěch Jaška. Na konferenci jsme několikrát naživo ukázali naši technologii zastavení úniků pomocí sad OrtoKit UP a OrtoKit QuickFix.

Číst více
Dikuse odborníků k utěsnění úniku z potrubí pomocí sady OrtoKit UP

Přednáška s ukázkou na konferenci údržbářů

Zúčastnili jsme se konferenčního semináře „Údržba pro TOP manažery 2022“, konané 27/4 – 28/4/2022 v Konferenčním centru Akademie věd na zámku Liblice. Konferenci pořádala Česká společnost pro údržbu. Autory přednášky „Řešení údržby a oprav s využitím kompozitních materiálů / Bezabrazivní ruční nářadí pro přípravy povrchů“ a byli Ing. Vojtěch Jaška a Ing. Vojtěch Ort. Ukázky technologie zastavení úniku a utěsnění potrubí pod tlakem jsme převedli několikrát, což vždy vzbudilo zájem přítomných, předvedli jsme pomocí sad OrtoKit UP a OrtoKit QuickFix.

Číst více

... řešení pro vaše potrubí

+420-723 115 432