Společnost GasNet, s.r.o., jež provozuje distribuční soustavu plynu, použila v červenci 2022 kompozitní bandáž OrtoGuard HDD pro vnější ochranu antikorozní ochrany svarů při řízeném směrovém tažení / vrtání (HDD) pod komunikací a vodním tokem při přeložce ocelového vysokotlakého plynovodu v oblasti Břeclavi.

Situace

Ocelový VTL plynovod DN 150 (vnější ⌀ 159 mm) s tovární 3LPE izolací, vnější tovární mechanickou sklolaminátovou ochranou GRP, se svary dodatečně izolovanými teplem smrštitelnou manžetou. Zhotovitel poptal materiál v úterý odpoledne s tím, že v pondělí následujícího týdne budou probíhat zemní a ukládací práce, zejména řízené směrové tažení.

Problém

Při směrovém vrtání či tažení potrubí existuje značné riziko poškození ochranného povlaku — tovární izolace i dodatečné izolace svarů — vlivem oděru. Obvodové svary vyžadují antikorozní ochranu aplikovanou v terénu, pevnost přilnutí k oceli je nižší nežli u tovární izolace, kvůli výšce svaru a vyšší tloušťce jeho antikorozní ochrany hrozí poškození povlaku. Následná oprava je obvykle nákladná, ne-li nemožná, výdaje na vytažení potrubí a jeho přeizolování mohou být značné.

Řešení

Společnost GasNet proto chrání antikorozní ochranu svarů kompozitní bandáží z třísměrově tkané skelné tkaniny. Na rozdíl od běžně dostupné dvojsměrově tkané skelné tkaniny odolává extrémnímu zatížení, jemuž je vystavena během řízeného směrového vrtání.

V mimořádně krátkém termínu vyrobila společnost Ortodroma, s.r.o. požadované množství předimpregnovaných pásek OrtoGuard HDD, a to v přesném rozměru pro danou dimenzi potrubí a šíři izolovaných úseků. Následně je doručila spolu s kompresní fólií a perforačním válečkem na stavbu, aby instalace kompozitu proběhla v kýženém, extrémně napjatém termínu. Sklolaminátová bandáž byla aplikována s 50% přesahem při dvou průchodech, čímž bylo dosaženo čtyř vrstev materiálu v celém chráněném úseku.

Kompozitní bandáž OrtoGuard HDD tak chrání potrubí před oděrem nejen při samotném vrtání/tažení, ale i při práci v členitém terénu, při různých druzích podloží a typů půd, v neposlední řadě zajišťuje ochranu i vůči poškození vlivem manipulace těžké techniky.

Instalaci provedla společnost Montgas, a.s. se zaškolením a pod dohledem technika společnosti Ortodroma, s.r.o. Proběhla plně v souladu s odpovídajícími předpisy a pokyny společnosti Ortodroma, s.r.o.

Výsledek

Celkem bylo takto ochráněno patnáct svarů úseku, jenž byl zatažen pod lokální komunikaci a vodní tok technologií řízeného horizontálního vrtání. Montážní práce byly provedeny dle stanoveného harmonogramu a k úplné spokojenosti provozovatele potrubí, GasNet, s.r.o., i zhotovitele, Montgas, a.s. Další podobné instalace budou následovat, a to i včetně kompozitní ochrany oblouků, jenž jsou ošetřeny teplem smrštitelnými páskami až v terénu, a tudíž postrádají vnější tovární sklolaminátovou ochranu GRP.